Potrebe korisnika - Svojstva - Softverski zahtevi

Objavljeno:

29.07.2012.

Kategorija:

Softverski Zahtevi" If the user can’t use it, it doesn’t work."

— Susan Dray


Menadžment softverskih zahteva

Rekli smo da je menadžment softverskih zahteva sistematski pristup prikupljanju, organizovanju i dokumentovanju zahteva klijenta i proces koji uspostavlja i održava dogovor između klijenta i projektnog tima po pitanju osobina sistema koji treba da se izgradi.


Bez obzira da li se radi o malom ili velikom projektu, da li postoji 10 ili 1000 zahteva; da li je u pitanju mali veb sajt ili softver za nuklearnu podmornicu, zahtevi se moraju organizovati na ispravan način - često dolazi do promena, poslovanje i potrebe vremenom rastu i menjaju se. Zato je veoma važno znati ko je, kada, kako, zašto i na osnovu čega nešto zahtevao i to je suština menadžmenta softverskih zahteva.


Kako smo odlučni da svakom klijentu dostavimo kvalitetan softver, na vreme i u okviru budžeta, koji rešava njegove stvarne probleme, bilo bi korisno napraviti mapu teritorije na kojoj treba da delamo. Izazovno? Ljudi sa kojima se susrećemo imaju različite poglede na svet, druge ih stvari motivišu, pričaju različitim jezikom.. tokom vremena se pojavljuju razna pitanja:


  • - da li je ovo zahtev ili potreba?

  • - da li je ovo obavezno ili nečija lepa želja?

  • - da li je ovo izjava o problemu ili izjava o rešenju?

  • - da li moramo da programiramo u Javi? Ko je to rekao?

  • - ova dva zahteva su konfliktu, odakle su nastali?

  • - ko je osoba kojoj se ovo rešenje ne dopada? Gde je ta osoba bila kada smo vas posetili prošli put?


Da bismo mogli da se snađemo, potrebno je da razumemo gde se u kom trenutku nalazimo, ko su ljudi sa kojima se susrećemo, kojim jezikom pričaju i koje su nam informacije od njih potrebne za uspešno putovanje. Počnimo u zoni problema.


Zona problema - potrebe korisnika

Zona problema je zona stvarnih potreba korisnika i drugih zainteresovanih strana, ljudi čije potrebe moramo uzeti u obzir ne bismo li pružili pravo rešenje. U pitanju su ljudi koji često nemaju dovoljno tehničkog znanja da kreiraju ispravne sisteme, ali govore jezikom biznisa i imaju realne probleme za koje im je potrebno rešenje. Tada nastaje naš problem da razumemo njihove probleme, izgovorene njihovim jezikom iz njihove kulture i ponudimo rešenja koja zadovoljavanju njihove stvarne potrebe.


U ovoj zoni je potrebno da razumemo problem i potrebe koje moraju da budu zadovoljene, kao i potrebe svih onih na koje će naše rešenje uticati. Kako ih budemo saznavali, slagaćemo ih na jedno mesto, koje ćemo predstaviti kao piramidu.


Putovanje kroz zonu problema uopšte ne mora biti komplikovano. Stvari koje se usput prikupe pomažu da se iz zone problema preselimo u zonu rešenja.


Svojstva sistema

U zoni problema smo sakupili listu potreba korisnika, poput:


  • - potrebna mi je online prodaja.

  • - automobil treba da ima automatsko zaključavanje brava.

  • - hoću da na jedan klik dobijem sve podatke o nabavci.

  • - želim da budem lider na tržištu.


U pitanju su jednostavni opisi, izrečeni jezikom korisnika, koji se koriste kao oznake za komunikaciju oko načina za rešenje problema. Ove oznake postaju deo svakodnevnog jezika i u njih treba da uložimo mnogo vremena i energije ne bismo ih li razumeli, definisali i prioritetizovali. Opise ovih oznaka ćemo nazvati svojstva.

Definicija

Svojstvo je servis sistema koji omogućava da se ispune jedna ili više potreba korisnika.

Grafički, svojstva sistema predstavljamo kao osnovu prethodno postavljene piramide zahteva korisnika.


Softverski zahtevi

Kada uspostavimo sva potrebna svojstva sistema i dobijemo saglasnost od klijenta, možemo da krenemo u definisanje specifičnih zahteva koji su potrebni za ispravno rešenje. Ukoliko uspemo da izgradimo sistem koji je u skladu sa tim zahtevima, sigurno ćemo dostaviti rešenje koje je u skladu sa zadatim svojstvima. Kako su svojstva direktna posledica potreba korisnika, sve potrebe će sigurno biti ostvarene u rešenju.


Upravo ti specifični zahtevi su softverski zahtevi. Njih ćemo grafički prikazati kao osnovu piramide potreba korisnika i svojstava. Kompletna piramida zahteva izgleda ovako:


Majti - Zona problema i rešenja


FB Komentari: