Analiza problema
Drugi korak: Razumevanje korenskih uzroka - Problem iza problema

Objavljeno:

23.12.2012.

Kategorija:

Softverski Zahtevi“If your only tool is hammer, all your problems look like a nail.”

— Abraham Maslow


Razumevanje uzroka

Kada smo razumeli veći problem, potrebno je pronaći uzroke za njegovo pojavljivanje. Odlična tehnika za isto je analiza korenskih uzroka, odnosno sistemsko pronalaženje korenskih ili skrivenih uzroka koji identifikuju problem i njegove simptome.

Primer

Rekli smo da Suvenir sztr želi da poveća prodaju. Analizirajmo njegov problem - niska prodaja. Analizom kvaliteta proizvodnje, fokusirao se na troškove neusaglašenosti, odnosno sve troškove proizvodnje škarta, otpada, nezadovoljstva klijenata i svih aktivnosti koje ih uzrokuju. Pretpostavka je bila da je najveći trošak proizvodnja škarta, te se veći problem (neusaglašenost) sveo na manji problem.


Sada moramo razumeti korenske uzroke, odnosno probleme iza problema, koji dovode do proizvodnje škarta, kako bismo došli do problema koji treba direktno da rešimo. Da bismo to učinili, potrebno je da odredimo sve faktore koji utiču na pojavljvanje škarta. U te svrhe se koristi tzv. "dijagram riblja kost", koji je dat na sledećoj slici.


Majti Analiza - Razumevanje korneskih uzroka - problem iza problema - fishbone diagram

Dijagram riblja kost (fishbone diagram)


Kao što možemo da vidimo, uzroci za pojavljivanje škarta se nalaze na mnogim mestima. Do njih se najlakše dolazi tako što se upitaju zaposleni, klijenti i svi koji su u bilo kakvoj vezi sa problemom koji želimo da rešimo. Neverovatno je koliko ljudi znaju o problemima iza problema, ali ih niko ranije nije pitao. Stoga, pitaje ih i pitajte ih ponovo. Rado će vam odgovoriti.


Ukoliko je problem veoma komplikovan i oni na koje utiče ne mogu da se izbore sa njim, potrebno je uraditi detaljniju analizu, možda ga dekomponovati na niz manjih problema, sakupiti sve moguće informacije i podatke i rešenju pristupiti sistemski.


Posmatranje korenskih uzroka

Posmatrajmo sada uzroke na svakoj kosti. Prirodno je da poželimo sve da ih rešimo, no to je u najčećem broju slučajeva nemoguće. Takođe, neki od uzroka nisu vredni rešavanja jer je, recimo, cena rešavanja uzroka veća od cene problema. Kako ćemo znati koje uzroke treba da rešavamo a koje ne? Potrebno je odrediti učešće svakog uzroka, što se može prikazati Paretovom tabelom.

Primer

Naš Suvenir sztr je izvršio analizu svih uzroka i došao do zaključka da je nepreciznost porudžbina uzrok u 50% slučajeva. Stoga, bilo je jasno da bi se u slučaju preciznijeg procesa poručivanja trošak proizvodnje škarta uveliko smanjio. Ovo je moguće uraditi izmenom sistema za online poručivanje sa boljim uvidom klijenta u ono šta naručuje.


Majti Analiza - Razumevanje korneskih uzroka - problem iza problema - Pareto chart

Pareto tabela


U ovom trenutku je jedina prilika da se predloži izmena postojećeg sistema poručivanja jer smo otkrili korenski uzrok pojavljivanja problema koji je moguće direktno rešiti. Troškovi izmene sistema su određeni cenom izrade softvera sa jedne strane i povratom investicije kroz uštede u proizvodnji škarta sa druge strane.


Daljom upotrebom tehnike riblje kosti bismo mogli utvrditi koji su dublji razlozi za pojavljivanje problema nepreciznih porudžbina, što bi pomoglo da se odrede svojstva budućeg sistema za online poručivanje.


Izjava o problemu

Onog trenutka kada smo utvrdili da je nepreciznost porudžbina korenski uzrok problema proizvodnje škarta, možemo napraviti izjavu o problemu novog sistema za online poručivanje.


Majti Analiza - Razumevanje korneskih uzroka - problem iza problema - Izjava o problemu nepreciznost porudžbina

Izjava o problemu nepreciznih porudžbina


Jednom napisana, izjava o problemu se daje svim zainteresovanim stranama da pregledaju i daju svoje mišljenje. Kada bude konačno napisana, izjava o problemu služi kao misija svima koji su ukljčeni u projekat i određuje cilj kome svi teže.FB Komentari: