Analiza problema

Objavljeno:

09.12.2012.

Kategorija:

Softverski Zahtevi"When you start looking at a problem and it seems really simple, you don’t really understand the complexity of the problem. Then you get into the problem, and you see that it’s really complicated, and you come up with all these convoluted solutions. That’s sort of the middle, and that’s where most people stop…
But the really great person will keep on going and find the key, the underlying principle of the problem — and come up with an elegant, really beautiful solution that works."

— Steve Jobs


U poslednje vreme svedoci smo da tehnike i alati za razvoj softverskih aplikacija postaju sve moćniji i da smo u mogućnosti da razvijamo veoma kompleksne sisteme; sisteme koji će u potpunosti zadovoljiti potrebe posla kojim se ljudi bave. Kako produktivnost alata za razvoj softvera raste, deluje tako, ali činjenice potvrđuju da je veoma teško razumeti i ostvariti te potrebe.


Komunikacija

Komunikacija između razvojnih timova i ljudi kojima je softver potreban i dalje predstavlja velik izazov. Razlog je u tome što razvojni timovi ne govore jezikom biznisa i ne razumeju problem iza problema, stvarne potrebe poslovanja i okruženje u kom se poslovanje nalazi.


Analiza problema se prvenstveno fokusira na sredstva koja pomažu razvojnom timu da razume stvarne potrebe zainteresovanih strana (stakeholdera). Kako se većina sistema odnosi na već poznate probleme, time će zadatak biti lakši jer valja izbeći bespotrebne priče o (ne)mogućim prilikama i fokusirati se na konkretna rešenja.

Nečiji problem je drugom prilika. To je stvar perspektive.

Prva faza menadžmenta softverskih zahteva je analiza problema.


Analiza problema

Relevantna definicija:

Analiza problema je proces razumevanja problema stvarnog sveta i potreba korisnika i predlaganje rešenja koja odgovaraju njihovim potrebama.
Dilbert - Analiza problema

(C) Dilbert by Scott Adams


Da bismo mogli da se bavimo analizom problema, treba definisati problem! Nažalost, većina programera smatra da je problem u tome što korisnici ne razumeju šta je "pravi" problem i ne shvataju da je ono što korisnika muči, u stvari, ono na šta bi morali da obrate pažnju!

Problem je razlika između onoga što je shvaćeno i onoga što je ponuđeno!

Stoga, ako se korisniku nešto učini kao bitno, tome svakako treba posvetiti pažnju.


Pet koraka u analizi problema

Da bismo smanjili razdor između želja korisnika i mogućih rešenja, učinimo sve što je u našoj moći da razjasnimo šta je stvarni problem korisnika. Sledeći koraci su ključni za postizanje tog cilja:
O detaljima u nastavku Majti blogovanja.FB Komentari: