Majti Blog
Kategorija: Softverski zahtevi

Dragomir Majti Orion Pejić

Drugi korak: Razumevanje korenskih uzroka - Problem iza problema

Objavljeno:

23.12.2012.

Kategorija:

Softverski Zahtevi“If your only tool is hammer, all your problems look like a nail.”

— Abraham Maslow


Razumevanje uzroka

Kada smo razumeli veći problem, potrebno je pronaći uzroke za njegovo pojavljivanje. Odlična tehnika za isto je analiza korenskih uzroka, odnosno sistemsko pronalaženje korenskih ili skrivenih uzroka koji identifikuju problem i njegove simptome.

Primer

Rekli smo da Suvenir sztr želi da poveća prodaju. Analizirajmo njegov problem - niska prodaja. Analizom kvaliteta proizvodnje, fokusirao se na troškove neusaglašenosti, odnosno sve troškove proizvodnje škarta, otpada, nezadovoljstva klijenata i svih aktivnosti koje ih uzrokuju. Pretpostavka je bila da je najveći trošak proizvodnja škarta, te se veći problem (neusaglašenost) sveo na manji problem.


Sada moramo razumeti korenske uzroke, odnosno probleme iza problema, koji dovode do proizvodnje škarta, kako bismo došli do problema koji treba direktno da rešimo. Da bismo to učinili, potrebno je da odredimo sve faktore koji utiču na pojavljvanje škarta. U te svrhe se koristi tzv. "dijagram riblja kost", koji je dat na sledećoj slici.


Majti Analiza - Razumevanje korneskih uzroka - problem iza problema - fishbone diagram

Dijagram riblja kost (fishbone diagram)


Kao što možemo da vidimo, uzroci za pojavljivanje škarta se nalaze na mnogim mestima. Do njih se najlakše dolazi tako što se upitaju zaposleni, klijenti i svi koji su u bilo kakvoj vezi sa problemom koji želimo da rešimo. Neverovatno je koliko ljudi znaju o problemima iza problema, ali ih niko ranije nije pitao. Stoga, pitaje ih i pitajte ih ponovo. Rado će vam odgovoriti.


Pročitajte dalje

Drugi korak: Razumevanje korenskih uzroka - Problem iza problema

Prvi korak: Postizanje dogovora oko definicije problema

Objavljeno:

16.12.2012.

Kategorija:

Softverski Zahtevi

“If I had an hour to save the world I would spend 59 minutes defining the problem and one minute finding solutions”

— Albert Einstein


Postizanje dogovora

Prvi korak ka pronalaženju rešenja je postizanje dogovora oko definicije problema koji treba da se reši. Jedan od najjedostavnijih načina za postizanje takvog dogovora je jednostavno zapisati problem i videti da li se svi slažu oko napisane definicije. Na taj način svi učesnici u procesu jasno mogu da sagledaju da li je zapisan pravi problem.


Kao deo ovog procesa, značajno je razumeti i korist nekog predloženog rešenja. Ukoliko klijent ili korisnik opiše tu korist iz svog ugla, dobija se jasnija slika o pozadini pravog problema i bolje razumevanje klijentovog pogleda na problem.


Pročitajte dalje

Prvi korak: Postizanje dogovora oko definicije problema

Analiza problema

Objavljeno:

09.12.2012.

Kategorija:

Softverski Zahtevi"When you start looking at a problem and it seems really simple, you don’t really understand the complexity of the problem. Then you get into the problem, and you see that it’s really complicated, and you come up with all these convoluted solutions. That’s sort of the middle, and that’s where most people stop…
But the really great person will keep on going and find the key, the underlying principle of the problem — and come up with an elegant, really beautiful solution that works."

— Steve Jobs


Komunikacija između razvojnih timova i ljudi kojima je softver potreban i dalje predstavlja velik izazov. Razlog je u tome što razvojni timovi ne govore jezikom biznisa i ne razumeju problem iza problema, stvarne potrebe poslovanja i okruženje u kom se poslovanje nalazi.


Ovaj blog se prvenstveno fokusira na sredstva koja pomažu razvojnom timu da razume stvarne potrebe zainteresovanih strana (stakeholdera). Kako se većina sistema odnosi na već poznate probleme, time će zadatak biti lakši jer valja izbeći bespotrebne priče o (ne)mogućim prilikama i fokusirati se na konkretna rešenja.


Pročitajte dalje

Analiza problema