Majti

Dragomir Majti Orion Pejić

Stranica je trenutno u fazi izrade.


Majti Menadžment Softverskih Zahteva
Menadžment softverskih zahteva u većini projekata.